Field navigation

De besturing werd ontwikkeld ten behoeve van promotie-onderzoek bij Wageningen Universiteit naar onkruidbestrijding met een autonome robot. Op basis van bekende locaties van gewasrijen navigeert deze besturing een robot platform autonoom over een perceel. De besturing is verder uitgebreid met routeplanning gebaseerd op de A-B lijn van het inzaaien met RTK-DGPS.